Brexit, Britain, European politics, International organizations, the Netherlands

EMA en EBA: wat is de stand van zaken?

De strijd tussen EU-landen is nu op zijn heetst, om de organisaties EMA en EBA binnen te hengelen. Net als veel bedrijven maken deze agentschappen deel uit van de ‘Brexodus’. Wat is de stand van zaken?

Meer dan twintig landen hebben een stad naar voren geschoven als nieuwe locatie voor de European Banking Authority (EBA) en het European Medicines Agency (EMA), beide gesitueerd aan de Canary Wharf in Londen. Amsterdam probeert het EMA binnen te halen en heeft als grote concurrenten Barcelona, Dublin, Kopenhagen en Milaan. Op 31 juli jl. verstreek de deadline om het zg. bidbook in te dienen. In oktober wordt er gestemd; tijdens de Algemene Vergadering in november 2017 valt de uiteindelijke beslissing voor beide locaties door de Europese Commissie.

De verhuizing van deze twee ‘parels van de EU’ betekent een aderlating voor het VK en een mogelijke schatkist voor de nieuwe gastheer. Bij het EMA en de EBA samen werken ruim 1000 experts, de agentschappen zijn goed voor 45.000 jaarlijkse bezoekers. Ze trekken ook bedrijven aan die graag in hun nabijheid komen werken. Op de website van de Europese Raad (ER) is te zien welke landen kandidaat zijn en hoe zij zich presenteren, zowel schriftelijk, visueel (website) als op video. Bijna alle EU-landen meldden zich aanvankelijk als kandidaat, maar uiteindelijk strijden uiteindelijk 19 landen voor het EMA en acht voor de EBA (daar zit Nederland niet bij).

Het filmpje voor Nederland doet soms denken aan een Arjen Lubach parodie. Het filmpje begint met: “After all, we’re not that different: We also have a very stylish queen and we enjoy fish and chips” (beeld van een man die een haring naar binnen hapt). Vervolgens worden de vele Internationale Organisaties in Den Haag genoemd en de al aanwezige Europese medicijnenwaakhond College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De plek waar het gebouw voor EMA moet komen wordt geshowd (de Zuid-As), de afstand tot Schiphol (tien minuten) en nieuwkomers wordt beloofd dat zij individuele coaching krijgen om te aarden in Amsterdam. Dan eindigt het met “The Dutch are open-minded folk, with a lively international capital to prove it” (plaatje van Koningsdagvierders). Over de film heen verschijnen vier C’s maar in de tekst wordt daar niet over gerept. In de filmpjes van andere landen komen wat minder volksgewoontes en meer steekhoudende argumenten naar voren, geuit door experts uit de medische wereld. Dublin stelt drie mogelijke locaties voor, in Kopenhagen is het gebouw al gehuurd en kan het EMA er zo in, Stockholm noemt zijn medische ‘hub’. Veel landen hebben gekozen voor een persoonlijke aanpak door expats aan het woord te laten die er al wonen.

Hoeveel moeite hebben de kandidaten tot nu toe gedaan voor EMA? Nederland, Ierland en Denemarken organiseerden events in Brussel om hun bids te presenteren. De meeste Oost-Europese landen bleven nog even stil, om hun lobbykrachten pas later in het proces te laten gelden. Vijf van de 23 geïnteresseerde landen hadden geen tijd om het agentschap te bezoeken. Van de landen die dat wel deden, klopte Hongarije als eerste aan de deur. Sommige landen hebben zelfs méér dan eens het agentschap bezocht, waaronder Oostenrijk (drie keer) Denemarken en Frankrijk (beide twee keer). Ministers van gezondheid van Spanje, Frankrijk, Ierland, Malta, Portugal, Romenië en Zweden zijn allemaal langs geweest. Andere landen hebben plaatsvervangers gestuurd. Vrijwel alle gasten lieten flyers achter om EMA-personeel te overtuigen dat hún land het meest geschikt was.

Onder de selectiecriteria voor een nieuwe vestigingslocatie, zoals bereikbaarheid, de continuïteit van het werk van de agentschappen, internationale scholen, goed geschoold personeel, voldoende woningen, mogelijkheden om te werken voor partners, hotelcapaciteit voor de jaarlijkse bezoekers en een gezondheidscluster, valt ook het doel om agentschappen gelijkelijk over Europa te verdelen. Dit is in december 2003 door alle lidstaten afgesproken en in 2008 nog eens bevestigd.

De Commissie heeft die verdeling echter lager op de ranglijst gezet, met het argument dat deze regel vooral geldt voor locaties van nieuwe agentschappen. Wel dienen de lidstaten rekening te houden met de geest van deze regeling. Dat de organisaties door kunnen gaan met business as usual en verhuizen naar een liefst centraal gelegen stad zijn hoger op de prioriteitenlijst komen te staan. Deze keuzes verkleinen de kansen voor Oost-Europese kandidaten, waar tot nu toe de agentschappen dun bezaaid zijn. Een andere factor van belang is de bijkomende hoge kosten van de verplichte overname van het Londense huurcontract (à 3 miljoen, tot 2037) en opslagruimte voor het gehele archief van EMA. Veel opslagruimte. Het nieuwe gebouw moet uiteraard direct te betrekken zijn op het moment van verhuizen in 2019.

Na veel discussie is besloten dat in oktober wordt gestemd in drie rondes. Eerst wordt de locatie van het EMA afgekaart, dan de EBA. Dit moet de schijn van belangenverstrengeling tegengaan, beide organisaties mogen niet in dezelfde stad komen en het is de bedoeling ze als twee aparte processen te benaderen. Omdat zoveel landen meedoen, is afgesproken dat elke lidstaat zes stempunten heeft, waarvan drie naar de eerste keus gaan, twee naar de tweede en één naar de derde keus. Als een van de landen drie punten ontvangt van minstens 14 landen, dan heeft dit land gewonnen. Zo niet, dan gaan de drie landen met het hoogste aantal punten door naar de tweede stemronde. In die ronde heeft elke lidstaat nog maar 1 stem, voor een van de overgebleven kandidaten. Als een voorstel de meerderheid van de stemmen krijgt, is deze de winnaar. Zo niet, dan is er een derde ronde met wederom één stem per land. Degene met de meeste stemmen wordt de gastheer voor EMA; vervolgens zal hetzelfde proces plaatsvinden voor de EBA.

Hoewel de EBA en EMA als twee verschillende gevallen behandeld moeten worden, zal steunruil waarschijnlijk wel plaatsvinden. Er gaan verschillende geruchten rond. Frankrijk zou aan Duitsland voorgesteld hebben om Frankfurt de EBA te laten winnen, als het EMA in Lille terecht zou komen. Een ander verhaal gaat dat de Fransen hun steun zouden uitspreken voor Frankfurt als een Oost-Europees land voor het EMA in aanmerking zou komen, in ruil voor het financieel versterken van een bestaand Frans agentschap, ESMA. Duitsland zou alleen maar op beide agentschappen inzetten in de hoop dat het in ieder geval de EBA binnenhaalt, Hongarije en Polen doen dat ook, maar laten niet weten welke ze prefereren. Ondertussen wordt door de Oost-Europeanen achter de schermen gelobbyd om voorrang te krijgen op landen die al een agentschap huisvesten. Bulgarije, Polen, Roemenië, Hongarije en Kroatië zijn succesvol in lobbyen achter gesloten deuren, zo heeft de procedure van CEPOL de vorige keer laten zien (in 2014, waarbij het Oost-Europese blok een patstelling veroorzaakten zodat alleen nog maar op Hongarije gestemd kon worden).

Amsterdam en Den Haag hebben momenteel niet genoeg capaciteit op de internationale scholen voor de ruim 600 kinderen van de nieuwe EMA-werknemers; Amsterdam heeft bovendien te weinig woningen. Het EMA-gebouw op de Zuid-As is nog niet klaar. Hoewel de overheid 11 miljoen heeft toegezegd voor huisvesting en internationale scholen, is dit misschien niet overtuigend genoeg. Verder heeft Nederland toegezegd alle families persoonlijk te helpen met integreren, andere landen doen dit ook. En, als het gebouw eind maart 2019 nog niet klaar is, dan is er een transitiegebouw, aldus locoburgemeester Kajsa Ollongren. Nederland heeft 8 miljoen gereserveerd voor de training van medewerkers uit andere EU-landen om bij EMA te kunnen werken en zegt 2 miljoen in zijn eigen medische agentschap CGB te zullen steken. Minister Schippers heeft in juni het Nederlandse bid mogen presenteren, samen met VUmc bestuursvoorzitter Wouter Bos.

 Welke steden zullen het worden? Houden de lidstaten rekening met de afspraak voorrang te geven aan een land dat nog geen agentschappen heeft, of juist met een centraal gelegen stad die makkelijk bereikbaar is en waar de transitie soepel zal verlopen? Het zal afhangen van de lobby en hoeveel steunruil er plaatsvindt. De landen met het meeste ‘wisselgeld’ en de slimste onderhandelaars met de juiste vrienden zullen uiteindelijk de gastheer worden.

Epiloog: Amsterdam heeft goed gelobbyd; op 20 november is het fel begeerde EMA daar binnengehaald. Hoe verliep de finale?

Allereerst zijn er drie blokken ontstaan tijdens de lobby voor het Europees Medicijnen Agentschap EMA. Het Oost-Europese blok schaarde zich achter de Slowaakse hoofdstad Bratislava. Een Zuid-Europese lobby ontstond voor Milaan (die stemmen ontving van Griekenland, Malta, Roemenië en Cyprus). Daarom leek het moeilijk voor Amsterdam, met als grote concurrent Kopenhagen, om steun te verzamelen.

Wouter Bos reisde onvermoeibaar Europa rond om bijvoorbeeld Oost-Europese landen te beloven in de toekomst belangrijke medische kennis te delen in ruil voor hun stem op Amsterdam. Doordat Malta op het laatste moment afhaakte en daarop volgend ook Kroatië en Ierland, waren er nog maar zestien landen in de race op 20 november 2017. Spannend, want deze landen stemden wel mee, maar hun zes stemmen in de eerste ronde gingen niet meer naar hun eigen stad.

In de tweede stemronde bleven Milaan met 25 stemmen, en Kopenhagen en Amsterdam met elk 20 stemmen over. Bratislava (15 stemmen) en Barcelona (12 stemmen) vielen net buiten de top drie. In de volgende ronde kwamen vervolgens Milaan (12 stemmen) en Amsterdam (9 stemmen). In de laatste ronde werd het pas echt spannend: gelijkspel. Beide steden kregen 13 stemmen, één van de EU-landen heeft zich onthouden van stemming. Er zijn lootjes getrokken. Amsterdam kwam als winnaar uit de bus. De troostprijs, het Europese Banken Agentschap EBA, ging naar Parijs. Dit tot groot verdriet van Frankfurt en het in crisis verkerende Duitsland.

Ruim tachtig procent van het EMA-personeel heeft aangegeven naar Amsterdam te willen verhuizen. Het tijdpad is strak: op 30 maart 2019 moet de transitie voltooid zijn. De grote uitdaging van nu is het gebouw op tijd optrekken op de Zuid-As en de Internationale en Europese scholen uitbreiden, voordat er 300 kinderen bij komen.

 

Britain, Enlargement, Euroscepticism, Public opinion

Immigration from Central and Eastern Europe fuels support for Eurosceptic parties in the UK

Combining political, demographic and economic data for the local level in the UK, we find that the presence of immigrants from Central and Eastern Europe (CEE) is related to higher voting shares cast for parties with Eurosceptic positions at the 2014 elections for the European Parliament. Evidence across Europe supports the connection between immigration from CEE and the electoral success of anti-Europe and anti-immigration political parties.

Immigration has become the top political issue in the UK. It played a pivotal role during the European Parliament elections in 2014 and it is the most-talked about issue in the build-up to the national elections in 2015.

The arrival of Eastern Europeans in the wake of the ‘Big Bang’ EU enlargement in 2004 and 2007  has a large part of the blame to take for the rising political salience of immigration for the British public. Figure 1 shows that ever since the EU accession of the first post-communist countries in 2004, immigration has been considered one of the two most important issues facing the country by a substantial proportion of British citizens, surpassing even concerns about the economy, except for the period between 2008 and 2012.

Data source: Standard Eurobarometer (59 to 82).
Data source: Standard Eurobarometer (59 to 82).

These popular concerns have swiftly made their way into the electoral arena. Some political parties like UKIP and BNP have taken strong positions in favor of restricting immigration and against the process of European integration in general. Others, like the Conservative party, have advocated restricting access of EU immigrants to the British labour market[5] while retaining an ambivalent position towards the EU. Parties with positions supportive of immigration and European integration have altogether tried to dodge the issues for fear of electoral punishment. Arguably, political and media attention to immigration (and East European immigrants in particular) have acted to reinforce the public concerns. In short, British voters care about and fear immigration, and political parties have played to, if not orchestrated, the tune.

But there is more to this story. In recent research we find evidence that higher actual levels of immigration from Central and Eastern Europe (CEE) at the local level in the UK are related to higher shares of the vote cast for Eurosceptic parties at the last European Parliament elections in 2014. In other words, British Eurosceptic parties have received, on average and other things being equal, more votes in localities with higher relative shares of East European residents.

The relationship is not easy to uncover. Looking directly into the correlation between relative local-level CEE immigration population shares and the local vote shares of Eurosceptic parties would be misleading. Immigrants do not settle randomly, but take the economic and social context of the locality into account. At the same time, this local economic and social context is related to the average support for particular parties. For example, local unemployment levels are strongly positively correlated with the  vote share for the Labour party, and the local share of highly educated people is strongly positively correlated with the vote share for the Greens (based on the 2014 EP election results). Therefore, we have to examine the possible link between CEE immigration shares and the vote for Eurosceptic parties net of the effect of the economic and social local contexts which, in technical terms, potentially confound the relationship.

In addition, immigrants themselves can vote at the EP elections and they are more likely to vote for EU-friendly parties. This would tend to attenuate any positive link between the votes of the remaining local residents and support for Eurosceptic parties. Lastly, the available local level immigration statistics track only immigrants who have been in the country longer than three months (as of 27 March 2011). Hence, they miss more recent arrivals, seasonal workers and immigrants who have not been reached by the Census at all. All these complications stack the deck against finding a positive relationship between the local presence of CEE immigrants and the vote for Eurosceptic parties. It is thus even more remarkable that we do observe one.

Figure 2: A scatterplot of the relative share of CEE immigrants from the local population versus the residual share of the vote cast for Eurosceptic parties (UKIP and BNP) at the 2014 EP elections

Figure 2 shows a scatterplot of the logged share of CEE immigrants from the local level population as of 2011 (on the horizontal axis) against the residual share of local level vote shares of Eurosceptic parties (UKIP and BNP) at the 2014 EP election (on the vertical axis). Each dot represents one locality (lower-tier council areas in England and unitary council areas in Wales and Scotland) and the size of the dot is proportional to the number of inhabitants. A few localities are labeled. The voting share is residual of all effects of the local unemployment level, and the relative shares of highly educated people, atheists, and non-Western immigrants in the population. In other words, the vertical axis shows the proportion of the vote for Eurosceptic parties unexplained by other social and economic variables.

The black straight line that best fits all observations is included as a guide to the eye. Its positive slope indicates that, on average, higher shares of CEE immigrants are related with higher Eurosceptic vote shares. Formal statistical tests show that the relationship is unlikely to be due to chance alone.

While the link is discernable from random fluctuations in the data, it is far from deterministic. Some of the localities with the highest relative shares of CEE immigrants, like Brent, have in fact only moderate Eurosceptic vote shares, and some localities with the highest share of the vote cast for Eurosceptic parties, like Hartlepool, have very low registered presence of CEE immigrants. Nevertheless, even if it only holds on average, the relationship remains substantially important.

Does this mean that people born in the UK are more likely to vote for Eurosceptic parties because they have had more contact with East Europeans? Not necessarily. Relationships at the level of individual citizens cannot be inferred from relationships at an aggregate level (otherwise, we would be committing what statisticians call ecological fallacy). In fact, there is plenty of research in psychology and sociology showing that direct and sustained contact with members of an out-group, like immigrants, can decrease prejudice and xenophobic attitudes. But research has also found that the sheer presence of an out-group, especially when direct contact is limited and the public discourse is hostile, can heighten fears and feelings of threat of the host population as well. Both mechanisms for the effect of immigration presence on integration attitudes – the positive one of direct contact and the negative one of outgroup presence – are compatible with the aggregate level relationship that we find. And they could well coexist – for a nice illustration see this article in the Guardian  together with the comments section.

Is it really the local presence of immigrants from Central and Eastern Europe in particular that leads to higher support for Eurosceptic parties? It is difficult to disentangle the effects of CEE immigrants and immigrants from other parts of the world, as their local level shares share are correlated. Yet, the relative share of non-Western immigrants from the local population appears to have a negative association with support for Eurosceptic parties across a range of statistical model specifications, while the effect of CEE immigrants remains positive no matter whether non-Western immigration has been controlled for or not.

There is also evidence for an interaction between the presence of immigrants from CEE and from other parts of the world. The red line in Figure 2 is fitted only to the localities that have lower than the median share of non-western immigrants. It is steeper than the black one which indicates that for these localities the positive effect of CEE immigrants on Eurosceptic votes is actually stronger. The blue line is fitted only to the localities with lower than the median share of non-western immigrants. It is sloping in the other direction which implies that in localities with relatively high shares of immigrants from other parts of the world, the arrival of East Europeans does not increase the vote for Eurosceptic parties.

It is interesting to note the recent statement by UKIP leader Nigel Farage that he prefers immigrants from form former British colonies like Australia and India to East Europeans. Focusing rhetorical attacks on immigrants from CEE in particular fits and makes sense in light of the story told above.

We (with Elitsa Kortenska) also find that CEE immigration increases Euroscepticism at the local level in other countries as well. In a recently published article (ungated pre-print here) we report this effect in the context of the referenda on the ill-fate European Constitution in Spain, France, and The Netherlands in 2005 and on the Treaty of Lisbon in Ireland in 2008. In ongoing work we argue that local level presence of CEE immigrants is systematically related to higher vote shares cast for Eurosceptic parties in Austria, The Netherlands, and France, in addition to the British case discussed in this post.

Why does this all matter? The process of European integration presupposes the right of people to move and work freely within the borders of the Union. This is not only a matter of convenience, but of economic necessity. People from regions experiencing economic hardship must be able to move to other EU regions with growing economies for economic integration to function. In an integrated economy like the EU or the US, a Romanian or a Greek must be free to seek employment in the UK or in Poland the same way an American living in Detroit is able to relocate to California in search of work and fortune.

This is especially true given the lack of large-scale redistribution between EU regions. Economic Integration creates regional inequalities. One way to respond is to redistribute the benefits of integration. Another is to allow people and workers to move where employment chances are currently high. If none of these mechanisms is available, economic and political integration are doomed. Therefore, if immigration within the EU indeed fuels Euroscepticism, as our study suggests, the entire European integration project is at risk.

Britain, Economic policy and the Single Market, Euro, Future of the EU, Regional policy and co-operation, Social policy and anti-discrimination, Uncategorized

Challenges for European regions: social-economic problems and the need for more Europe-wide democracy

Celebrating the 20th anniversary of Randstad Regio last week in Brussels, the question arose what the future is for European regions. The economic crisis seems to strengthen the tendency towards centralization both in the European Union (for example, fiscal policy making) as well as in its member states. Still, regions as well as municipalities could play an important role in the Union that is troubled by limited legitimacy. Many citizens do not regard the Union as the government that is providing public services to them.

The economic crisis has led, as an emergency measure, to closer European cooperation on fiscal policy making. With the coming into force of the Fiscal Compact, the member states have designed a complex arrangement of fiscal norms as well as monitoring devices to control national government spending. What is fascinating about this development is that the increase of European fiscal power will reinforce a call for a European view on social-economic policy. Fiscal and social-economic policy making often go hand-in-hand and cannot be easily disconnected. National budgets were often used to combat economic stagnation and to stimulate economic growth and employment. Moreover, these problems have a strong spatial component, because economic problems are not the same in all parts of the EU (or a country if you wish), while solutions to these problems often have a strong regional component. Here lies a first challenge to European regions in the coming years. How can they support and contribute to social and economic development, together with others? And how can regions participate in the further development of these policies both at the national and the European level? In my view, their input will be essential for the success of these policies.

The second and but connected issue relates to the role of citizens in Europe—since 2013 is the year of the European Citizen, it warrants further attention. In his speech on the future of Europe David Cameron mentions one point I agree with and that is that citizens still have a problem identifying Europe as a government for them. I disagree with Cameron that a possible British exit would be the right answer to this problem, but that is a different issue. It seems that so far we have not given a good answer to this problem. In a reply to Cameron, the president of the European Parliament, Martin Schultz, proposes to have more transparency and ‘open’ debates in Europe. I am not convinced that this is the way to go.

Our national governments, including regions, are struggling with the increased mobility of goods, persons and services, while citizens also would like to see their local and national choices being respected. In trying to be as efficient and effective as possible, the Union seems to have taken on more and more tasks over time. Many problems nowadays have cross border effects suggesting that solutions need to be developed at the European level. But is that really necessary? Not all problems with cross border effects need to be resolved by Brussels. Not all problems put on the European agenda need to lead to Europe-wide legislation. Subsidiary needs to be taken seriously, also when it concerns the distribution of tasks between national and sub national governments. Unfortunately, for many the consequences of greater mobility are not yet clear. Moreover, often this discussion is dominated by nationalism and populist rhetoric. Still, what is needed is a discussion about the role of various levels of governments in Europe, including regions. If we want to be democratic, we may have to live with some policy inefficiency. When regional governments can no longer adapt their policy to the demands of their citizens, our democracies will be in danger. That is a second challenge for all of us, also for regions!

Britain, Euroscepticism, Uncategorized

Friday links on Europe

A speech by Polish Foreign Minister Sikorski in Blenheim:

See here, with a link to the speech in pdf and here for the very insightful commentary and analysis in Economist’s Eastern Approaches. As usual, I am impressed. With the fact that despite being a diplomat he is actually saying something, that he is saying it at a time and place where his message may not have been that welcome and, last but not least, with the delightful irony of a  Polish politician with ‘a background of hawkish British Atlanticism’ quoting what he has learned from Marx in Oxford about false consciousness…

Also, reflections on Mario Monti’s talk in Florence, at the European University Institute: a nuanced report in Aidan Regan’s blog.

And finally, Neelie Kroes’ visit to Sofia and discussions on media freedom. Something of an anti-climax.

Britain, Central and Eastern Europe, Enlargement

enlargement, deadlock, democracy

A lot of the media attention for the European Council meeting of last week has been so far focused on the rift between the UK and the other member states. Apart from a fleeting announcement that Hungary agreed with the UK stance (quickly withdrawn and more indicative of the confusion arising from the populist rhetoric beloved of the Orban administration), Britain’s isolation seems to draw more commentary than the decisions of the summit. It is worth noting that Britain has always, since the time it joined the European Community, been an outlier in terms of its preferences on European integration. As we know from veto player theory, the number of veto players matters, but so do their preferences. If the new member states preferences cluster closer to the older member states preferences, the increased numbers post enlargement need not cause deadlock. And vise versa, with unanimity, as in treaty change, one veto player with different preferences is enough to cause deadlock. No wonder the other member states favoured the 26+1 option.

Thus, often recently I have the occasion to observe that division or deadlock are not the result of the last enlargement of the EU and that the member states that joined in 2004-2007 have had much less difficulty adjusting their preferences and interests to the prevailing consensus or sometimes, like Poland, actively seeking to facilitate one. In several of the new member states (see here for the Slovak stance for example), the memory of hyperinflation is much more recent than in Germany and commitment to monetary discipline is hard-won and not only inspired by external guidance.

One cannot help but wonder at the unshakeable assumptions underlying the statements of those who continue to insist that it was the last enlargement that made the EU ‘ungovernable’. Recent events show that just the three largest member states are capable of achieving this all by themselves.

In other news we find a worrying reminder how fast the EU is losing what Milada Vachudova, in her book, Europe Undivided, aptly termed ‘passive leverage’ with neighbours and candidates. The comments by just retired Turkish ambassador to the EU Selim Kuneralp, that the EU should give up its commitment to democracy and start printing money, remind me that it was doubts about Turkey’s commitment to democracy that slowed down the start of its accession negotiations. Hopefully, the usual enlargement method will still work in this case, namely that the EU helps the candidate reaffirm its commitment to democracy, rather than the candidate helps the EU weaken its own. Then again, Mr Kuneralp was pointing to the existing tensions between a common monetary policy and sovereignty and democracy that have been highlighted  in the Dani Rodrik lecture which we discussed in this blog and, in the EU context, by Frits Scharpf in his LSE lecture on the crisis and democracy..

Britain, Euroscepticism

The discrete charm of EU referendums

The recent commotion about the possibility of a British referendum on EU membership raised an important question: When are referendums a good idea?

At first it might be hard to see any argument at all against a referendum. After all,  in a democracy the public should be allowed  to decide the course of policy, especially when really important issues, like European  integration, are at stake.  Surely, whoever is against a referendum is just scared from the outcome.

It is a  bit more complicated, however.

First, in a referendum your choice is limited to a small number of alternatives (usually two – ‘yea’ / ‘nay’ ). Formulating and narrowing down the alternatives can be more important than  the selection between them, and it is  a process in which the public has no say.

Second,  the method of selection matters. The proposed British EU referendum had three options (stay, leave, re-negotiate). But this is prone to a voting cycle. It could very well be that there is a majority that prefers  leaving to staying, a  majority that prefers staying to re-negotiation, and a majority that prefers re-negotiation to leaving at the same time and amongst the same group of people. How do we choose then? We could use  plurality rule (whichever alternative from the three  has the most votes wins) to decide, but why plurality is any better than pairwise majority voting? Obviously, the power of the one who determines the options and the selection method looms even larger. Why not include a fourth alternative? Going down that road, why not offer people a list of policy areas for which they can express a desire to ‘Europeanize’ or keep at the national level? In fact, why not let people fill-in which issues they want to delegate to the EU and  which ones to reserve for the state?

The third, and most important problem is the meaningfulness of the alternatives being offered. Let us first consider the option of re-negotiation of the British relationship with the EU. How realistic is this option (and what does it imply) given that the outcome of negotiations necessarily depends on both sides? I would certainly choose, if offered the chance, to re-negotiate my mortgage rather than  keep paying high interest or defaulting, but how likely is that my bank would agree to the proposal? Why do the British Conservatives assume (and offer the option to the people) that the EU will agree to their terms of engagement? The EU might very well refuse the UK (or any other country) to unilaterally pick and choose from the integration menu because of the spillovers and externalities of economic integration. For example, if I allow you to sell all your goods  and services in my country, I can demand some  minimum standards on, say, protection of the environment and/or work safety in your country to avoid social and environmental dumping. Integration a la carte is envisaged to some extent in the Treaties (enhanced  co-operation and opt-outs) but is clearly, and for good reasons, subject to limitations (and the consent of the other Member States). Sure, having the constraint of a national referendum at home gives you a powerful negotiation advantage to secure better terms for yourself, but at the risk of compromising the entire bargain resulting in worse outcomes for all sides. Britain’s threat of leaving the Union unless re-negotiating its relationship  is a bluff that might very well be called by the EU.  (I assume Britain would still want access to the single European market but the opposite would surely be an economic suicide).

What about the option of leaving the EU  altogether? After all, Norway and Switzerland all seem to be thriving without being part of the EU. Again, I still assume that the UK would want access  to the internal market even if it leaves the EU. Access to the market without being an EU member, however, comes at a price.  First, there are  regular financial contributions to EU programs (for example Switzerland was required  to pay about €645 million for projects in the new member states and Norway pays more than 150 million each year).  But the bigger price  comes from having to implement EU rules  without having influence over their preparation. Norway and  Switzerland still have to apply the vast majority  of EU  legislation (all Internal Market-related  rules) and policies even  though they do not have a say in their making.  Britain, and Cameron in particular, already felt how painful this can be when told to keep their opinions on the euro-crisis to themselves. I don’t think that the British public fully realized the implications of leaving the EU without leaving the single market.

Referendums only make sense if the options being offered have consequences which are reasonably clear and, above all, realistic. This is definitely not the case with the recent proposal of the British Conservatives. At the same time, one cannot and should not ignore the growing negative public sentiment towards the EU in the UK (and beyond). The EU needs to be politicized beyond the false dichotomies of membership/ no membership. The opinions of British (and Dutch, and Slovakian, and Maltese) citizens should be heard and taken into account when making European policies. And their preferences should be respected  in refraining from making common European policies as  well. But all this needs to be accommodated  through the regular channels of political contestation and representation rather than incidental and manipulable forums of direct demockracy.

Britain

Britain and the European Union

The Guardian reports:

“David Cameron is bracing himself for the biggest rebellion since he took office, with possible frontbench resignations, when Tory MPs defy No 10 to vote in favour of a referendum on Britain’s EU membership on Monday.”

Cameron says he agrees with the idea of a referendum in principle but cannot support it because of the coalition and the Liberal Democrats. We all feel his pain… If only those Liberals weren’t in the way, he would go to Brussels this very minute, bang on the table, withdraw Britain’s EU membership, get her money back, close borders to French and German goods, impose duties on the import of Dutch Gouda and Spanish chorizo, stop British students from going to Barcelona for those bohemian Erasmus exchanges, bring his policemen back from EUROPOL in the Hague, leave the single European sky, send back all those Polish plumbers, and re-introduce restrictions on cross-border financial transfers. If only…

I find Britain’s position on European integration rather hypocritical. I am pretty sure that even the Tories would prefer a world in which the EU exists to a world in which it doesn’t. But what they would like best is a world in which the EU exists but the UK is free-riding on the single market and the common policies. Take the benefits from free trade and let someone else pay for the externalities.