Uncategorized

Data gebruik door de overheid: De geest is uit de fles, maar wat zijn nu de grenzen?

Het is belangrijk te zien hoe de wetenschap en de praktijk de komende jaren meebewegen en gebruik (gaan) maken van data. Data die door allerlei elektronische toepassingen die wij gebruiken, beschikbaar komen. We hebben al een enorme toename aan data gezien, maar in komende jaren zal nog veel meer data beschikbaar zijn. Ook de mogelijkheden om die data te analyseren, zullen door allerlei applicaties toenemen. Binnen het vakgebied van de data science wordt hard gewerkt aan allerlei nieuwe technieken die de basis kunnen zijn van nieuwe, commerciële en niet-commerciële toepassingen.

De ontwikkelingen op dit terrein laten ook andere disciplines niet ongemoeid. Binnen de sociale wetenschappen gaan stemmen op die stellen dat meer data over gedrag een revolutie zal veroorzaken. Met deze informatie kunnen onderzoekers zich meer richten op feitelijke gedrag en niet zozeer verbale, gearticuleerde gedrag. Een tweede punt betreft de hoeveelheid. Met informatie voor de gehele populatie zijn feitelijke patronen ook de daadwerkelijke. In die gevallen is het niet meer nodig te werken met allerlei waarschijnlijkheidsmaten. Vraag blijft of een databestand nu al dan niet een populatie beschrijft. Een andere lastig punt is of sprake is van causaliteit—een associatie moet ook een basis hebben in een logisch bouwwerk van oorzaak en gevolg. Daarvoor hebben evenals in het verleden goede theorievorming nodig.

Er is ook een keerzijde van meer datagebruik. Ik noem drie belangrijke problemen.

In de eerste plaats is het gebruik van residu-data niet zonder problemen. Recent heeft de Consumentenbond verslag gedaan van onderzoek naar de kredietwaardigheid van consumenten. Daaruit blijkt dat allerlei private partijen via bedrijven informatie verzamelen over uw betalingsgedrag. Met die informatie wordt uw kredietwaardigheid bepaald. Op het moment dat u te laat uw rekeningen heeft voldaan of een betaling betwiste, kan dat tot een negatieve beoordeling leiden. Dit betekent dat u bij andere bedrijven een dienst of een levering wordt onthouden, of dat die levering alleen wordt uitgevoerd tegen hogere kosten. Tegelijkertijd is het voor consumenten erg moeilijk de reden voor die afwijkende behandeling te achterhalen en om fouten in de kredietregistratie te herstellen. Dit voorbeeld is een van de vele die vragen om meer aandacht in het huidige debat voor de juridisch-ethische grenzen van data gebruik.

De tweede keerzijde is dat data-analyserende applicaties keuzes maken die gevolgen kunnen hebben voor degenen waarvan gegevens worden geanalyseerd. De belastingdienst bijvoorbeeld maakt gebruik van ‘slimme’ applicaties die belastingaangiftes in eerste aanleg doorlichten. De gebruikte algoritmes proberen, mede op basis van logische checks en ervaringsinformatie, mogelijke belastingontwijkers te ontdekken. Maar levert die signalering altijd een ‘juiste’ detectie op? Wat zou u vinden wanneer u keer op keer een groot aantal schriftelijke vragen van de belastinginspecteur moet beantwoorden omdat u van ontwijking wordt verdacht? Zeker wanneer meer en meer geautomatiseerde technieken worden toegepast, moet er oog blijven voor de vraag of het ‘systeem’ wel een juiste conclusie formuleert. Dit betekent dat we in de komende jaren meer aandacht moeten hebben voor de gevolgen van het gebruik van verschillende analysetechnieken. Ook een duidelijke procesgang om burgers de mogelijkheid te bieden om zich te keren tegen onjuiste gevolgtrekkingen is onontbeerlijk.

Een derde keerzijde ligt in het gebruik van data voor overheidsbeleid. De verleiding is groot om een digitaal klachtenloket tegelijk te gebruiken voor het bijstellen en ‘verbeteren’ van het beleid. De vraag is of daarmee recht wordt gedaan aan alle groepen in een samenleving. Wie maakt gebruik van zo’n loket? Zijn dat niet bepaalde groepen? We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat hoger opgeleiden meer participeren in inspraak en beter hun weg vinden in de publieke dienstverlening dan lager opgeleiden. Dat kan ook het geval zijn bij veel digitale instrumenten. Dit betekent dat wij ook meer aandacht moeten hebben voor de vraag of beschikbare data inderdaad de noden van alle burgers vertegenwoordigen.

Wat betreft het gebruik van ‘nieuwe’ data is de geest uit de fles. Overheden, in navolging van veel bedrijven, vinden een weg en gaan meer en meer gebruik van allerlei reeds verzamelde en beschikbare data via elektronische toepassingen. Tegelijkertijd komen daarmee belangrijke vragen in beeld over de beperkingen van die informatie, maar ook over de juridisch-ethische grenzen aan het analyseren van uw gedrag.

Enlargement, Uncategorized

Time for domestic political debate on future EU enlargement

As Dutch media announced this week, a first opinion poll conducted by a public TV programme EenVandaag showed that a majority of Dutch citizens may vote against the Association agreement with Ukraine in the referendum planned for 6 April 2016. Our colleague Joop van Holsteyn, special professor in electoral research at Leiden University, has warned that it cannot be established how representative the EenVandaag polls are, as they are based on a self-selected panel of citizens. Yet he also stressed that the results suggest the 30 per cent threshold for the validity of the results of the referendum would be easily reached based on these first results. As he also noted the government has so far allocated meagre funds for campaigning, likely with the idea that citizens would not come out and vote.

This attitude by Dutch politicians, if this is indeed the government’s campaign plan, brings uncomfortable memories of their approach to the Constitutional treaty referendum, for which campaigning was both short and uninspired. We all know how this ended up.

Commission President Juncker appeared to advocate for a more pro-active approach, Juncker suggesting in an interview for the NRC Handelsblad newspaper that the government should defend the agreement they have signed. He warned that a Europe-wide crisis could be precipitated by a Dutch ‘no’ in the advisory referendum.

The arguments for the Association agreement need to be put clearly on the table and some of the myths spread by the initiators should be discussed openly. Contrary to what the initiators of the referendum have claimed, the agreement does not open the door to Ukrainian EU membership in the short or even medium term. As we have argued here, the EU has been very careful to leave relations with Ukraine open-ended. The initiators also claim that the treaty will lead to the provision of millions of financial assistance to Ukraine. They set the question of rejecting it as an issue of national identity and sovereignty, as well as material interest. As we know from public opinion analyses in Europe, perceived material interests and identity are the most important determinants of public opinion trends. So the initiators of the referendum and their arguments should be taken seriously, despite their selective approach to the facts. A rational presentation of counter-arguments may not suffice. For those of us who see the Association agreement as a useful tool for supporting much needed reforms in Ukraine, need to discuss the implications for stability and security in Europe and also the Netherlands (including migration) in case the agreement is rejected.

Furthermore, the broader implications of the politicisation of the ratification of the agreement should be considered. The EU – and the Netherlands , in the Council of Ministers -is negotiating with a number of Western Balkan candidates for membership. In mid-December 2015, the EU opened the first two chapters of negotiations with Serbia, marking some real progress after a year of stagnation. Serbs see this as a historic step, an achievement they have reached, paid for with difficult compromises over Kosovo. The opening of the next two chapters, 23 and 24: on Judiciary and Fundamental Rights and Justice, Freedom and Security, is expected to take place in the first half of 2016.

The EU’s influence on Serbian foreign policy, however, is precarious and seen by many to depend on further progress in accession negotiations. As our research in discourses on EU membership in Serbia has shown, many Serb citizens see relations with Kosovo as the most painful step their country has to take on the road to membership. The high domestic cost of concessions on Kosovo means that Serbian leaders may not be able to maintain commitment to reforms for a very long period of time. Therefore, they have set for themselves the ambitious goal to be ready for membership in 2020.

Back to the Dutch referendum and its implications for this process: if the Association agreement is rejected  – not for legal, but for political reasons some Dutch political parties may follow a negative referendum result – EU’s conditionality in enlargement would be much less credible. Serbia and other current candidates may, with good reason, ask themselves whether they are willing to pay the cost of adjusting to the EU when their accession could be put on hold in a similar referendum in the future. After all, accession treaties still require unanimity to come into force. Another good reason for Dutch political parties to campaign vigorously in the current referendum – and for the government to inform its citizens more regularly of progress and decisions reached in enlargement negotiations.

 

 

Uncategorized

The ‘reporting revolution’ in enlargement reports: will it help overcome ‘enlargement fatigue’?

The European Commission released its updated strategy and reports on the progress of candidate and aspiring states from the Western Balkans on 10 November 2015. The considerable changes in approach and even language of the reports amount to what the European Stability Initiative newsletter has called ‘a reporting revolution’. The strategy and reports aim to make comparisons between aspiring, candidate and negotiating states much easier and to give the process of enlargement, allegedly mired in ‘enlargement fatigue’, a new impetus.

First impressions are that the reports, one of the key monitoring and reform tools of enlargement policy goes, are indeed changed and much improved. The language of the reports is clearer, the recommendations more specific and it is much easier to judge at a glance whether a country has made progress or not and how it compares to others.

The priorities and focus on certain areas of reform appear to have shifted further away from the EU acquis and to fundamental political institutional and economic  problems which citizens of the countries assessed would recognize as important. Rule of law, freedom of expression, the work of national parliaments and public administration reform are highlighted as key areas to be addressed for all candidates. Economic governance and competitiveness, as well as tackling unemployment are identified as serious challenges for all candidate countries, except Turkey. The refugee crisis and the imperative it creates for cooperation in the region is explicitly and clearly mentioned. In this way, this year’s reports address and incorporate much of earlier criticism concerning their lack of clarity and focus on acquis chapters relevant for the distant future instead of the real problems of the countries they monitor. By identifying and pointing clearly to the most important problems and challenges candidates face, the reports – and the Commission – aim to support mobilisation for reform, as it worked in the past with previous enlargement rounds of 2004-2007.

The main source of inertia for enlargement policy however cannot be eliminated by this improvement and this is arguably the member states. Governments in the existing member states need to be convinced it is worth spending political capital in discussing enlargement in national political debates and in actually making the case in favour of the Western Balkans. Having clear and objective reports, as much as this is possible, helps to make the case that certain countries have made more progress than others. But it is to the member states and their political elites to make the choice to move enlargement towards the front of their political agenda. Germany’s experience with migrants from the region will certainly bring more heated debates there and give enlargement policy more prominence, which is also recognized by the initiatives taken under the so called ‘Berlin’ process. But in the Netherlands next door, politicians and media respond to the reports with a deafening silence, even though Dutch policy makers must recognize that they need to engage in the region to share information and make policy in the current refugee and migration crisis that affects the Western Balkans and Western Europe alike. A more pro-active enlargement policy should provide an excellent forum to discuss these issues, as it had done in the past. To have the citizens on board, however, politicians should consider telling the public that the enlargement policy and process is a way to make sustainable policies involving their Western Balkan neighbours, also on migration, at a time when coordinated action is desperately needed.

Uncategorized

After the Eastern Partnership summit: Time to look away from geopolitics

The Eastern Partnership summit that took place in Latvia’s capital Riga on 21-22 May this year was evaluated by commentators as somewhere on the range between ‘lacking new momentum‘ to ‘disastrous’. The cautious approach by the EU is explained by many with the desire not to provoke new action by Russia with declarations about Ukraine, Moldova and Georgia’s European destiny and the need to allow the fragile Minsk II peace to take hold. Not only are Ukraine, Moldova and Georgia far from receiving the much desired EU membership perspective, the symbolic commitment from the EU to take them as members when they would fulfill its criteria for membership, but the expected visa liberalization decision for Ukraine has not materialized either. The language of the final declaration, reportedly the result of an uneasy compromise with Belarus and Armenia (on how to refer to the Crimea) is firm but non-committal.

In the wake of this disappointing summit, it is too easy, but also misleading to see the relations of Ukraine, Moldova and Georgia, the three Eastern Partnership states seeking closer ties with the EU, through a geopolitical lens only. Coming closer to the EU has always been about domestic reforms to fulfill technical requirements and harmonize with the acquis. It is now forgotten that Central and Eastern European states which are now EU members had to work to adapt to the commitments undertaken in their Association agreements before they received a membership perspective. Even as they negotiated for membership, CEE leaders knew the reforms they undertook were a modernization tool, as an end in themselves and not only something to do because the EU wanted it. While not all of the acquis has been beneficial for the economies of the new member states all the time, the commitment to rule of law and the EU’s regulatory model has taken the EU’s Eastern members on the road to better governance and economic growth.

The best path for Ukraine, Georgia and Moldova would be one of reforms for their own sake and not to please the EU. This is admittedly hard, for many reasons, starting from domestic instability to the regional threats. In a nuanced and realistic article written for The Carnegie Endowment for Peace, de Waal and Youngs call this approach‘reforms as resilience’.  They argue that better functioning institutions would give EaP states de facto sovereignty  and more confidence to choose their strategic identity. Furthermore, reforms, especially reforms in governance to make institutions less corrupt and more effective in providing public services is something citizens in these countries may appreciate in and of itself, rather than because the EU wants it. The focus on geopolitics obscures this and may almost provide a helpful excuse for reluctant elites, keen to preserve their privileged access to power and continue extracting rents.

The European Union’s moral authority to point to the need for reform is also currently obscured by its own geopolitical caution. It is the citizens of EaP states that should be the ones to make the choice clear: for reforms, regardless of the EU membership perspective. Yet the deeply rooted patterns of corruption and rent seeking and the economic weakness of neighbourhood states make it difficult to re-kindle domestic reform energy. Nevertheless, the path of domestic reforms may be the only one to break the vicious circle of mutual lack of serious commitment  that the EU and its Eastern partners seem to have entered.

Uncategorized

Would consensus on EU foreign policy decisions lead to ‘democracies without choices’?

In a refreshingly sophisticated interpretation, Alexandre Afonso ascribed the victory of Syriza in Greece is a logical result of what he has called ‘cartel politics’  in the South of Europe, the forming of political alliances between left and right parties to fulfil a specific goal linked to debt payments and implementation of austerity policies. The South European states Afonso refers to are not the only ones to have followed a fairly uniform course in terms of economic policy. In Central and Eastern Europe, as Ivan Krastev has argued, success in joining the European Union and following the EU’s economic rules and prescriptions have brought, next to the great improvements in institutions, governance and investment, a constraint on choices in economic policy that led him and others to label post communist states ‘democracies without choices’. Membership of the EU was a goal shared by all political parties and major stakeholders in Central and Eastern European states, albeit in different ways and sometimes, as in the case of the Czech republic’s Vaclav Klaus, with a eurosceptic tint; There is no doubt that striving for eurozone membership in particular (Estonia, Slovakia, Slovenia, Latvia and since this year also Lithuania are euro members) has limited the spectrum of choices in economic policy, leading, as Krastev pointed out, to the rise of populist parties. Without entering into the huge debates around the rules of the eurozone and especially the effects of the convergence criteria on different types of economies in the EU, from a political science point of view the question of effects of key policies on national democracies continues to be a vexing one. The dangers of one size economic policy fits all EU member states may have been made painfully obvious by the sovereign debt crisis, but the question about continuity and commitment at EU level versus democratic choice at national level can be asked about all policies.

What are the effects on EU member states’ democracies when mutually agreed policies – in the past  – do not leave much room for change, for parties to campaign on and voters to choose from at present? This is clearly a question of EU democracy as a whole and so far no answers have emerged so far from the middle rather than extreme parts of the political spectrum to square the circle between democratic choice and supranational commitment.

An interesting variation on this theme has been the statement of the new Greek government’s foreign minister, Mr. Kotzias, that media reports that Greece did not agree with extension of Russian sanctions by the European Council were mistaken. Greek objections were only about the EU partners not having consulted the new Greek government before bringing a common position to the press. Mr. Varoufakis, the new finance minister and well known academic and blogger, provided clarification in his blog saying the objections were about not being consulted, so a question of respect. Yet earlier reports suggest the ambassador of Greece was well aware of the proposal, as all EU ambassadors are active participants in the formulation of such positions. Elections can and have led to change of positions of course, yet keeping to agreements made in ongoing consultations appears to be a matter of professional courtesy while a new government has the time to take a more active stance. The debacle with the Greek position on the extension of Russian sanctions appeared to be a case very important for the new Greek government, so one cannot blame commentators for wondering whether a change to a pro-Russia stance was on the cards.

Governments can and have dissented from common EU positions on foreign policy before, sometimes for many years, as the Greek position on the name of one of its neighbours shows. In this case, given that foreign policy decisions at this level in the EU are always based on unanimity (unless the devilishly complicated constructive abstention provisions are evoked) Greece as a member state and a democracy clearly has a choice, just like a number of Central and Eastern European states have followed their own foreign policy course, leading a famously irate former French President Chirac to comment that  when they signed letters backing the US position in Iraq in 2003, CEE states missed ‘ a good opportunity to keep quiet’. The question in the case of the EU’s stance towards Russia at the moment is whether it is possible for the new Greek government to respond to certain expectations or pro-Russian feelings that some of Syriza’s electorate may cherish without squandering good will that Greece may need from its partners on other issues. In other words, it may be a question not of respect, but of democracy and diplomacy.

Uncategorized

Coming up: What do citizens make of enlargement?

We have been quiet in eurosearch, as we have been busy completing data collection under our ongoing project, MAXCAP‘s workpackage dealing with citizens’ perceptions and understandings of enlargement. The Leiden team and our collaborators from the Balkan Civil Society Development Network, the Free University of Berlin, Sofia University ‘Kliment Ochridski’ and many other colleagues committed to help with this project have worked hard to complete data collection from six countries. During the two stages of MAXCAP field work, we have gathered and filtered more than 8000 statements in 6 languages, visited 70 locations (you can see them here and here) – villages, towns and cities in Bulgaria, FYROM, Germany, The Netherlands, Poland and Serbia and interviewed more than 500 citizens of different backgrounds. The focus groups and interviews we conducted followed the steps prescribed by Q methodology,  seeking to understand what citizens of these countries make of enlargements past and future in a manner that left participants to interact with us and shape the data with their views. Our goal was to let citizens speak about what they expected, understood and felt about the 2004-2007 enlargement of the EU, but also about possible enlargements to come. The focus groups and interviews were an enjoyable and interactive experience in themselves for all of us and one thing we already discovered is that for most citizens of the member states that have joined the EU recently and for candidates, enlargement is closely interlinked with European integration, but for citizens of the older member states, this is not always the case and there is a clearer distinction by what we call in the EU literature widening and deepening.

We are currently analyzing our second stage interviews with 240 participants (40 subjects per country) and we are looking forward to discussing some first, very preliminary results of the analyses, at the House of Europe in the Hague on 14 January 2015. We would be happy if readers of this blog interested in our work  and able to do so would join us, you can find details of the event here. For those of you farther away, we will be publishing results as working papers in the coming year. The MAXCAP working paper series is being actively updated with lots of interesting work also from other teams of the project and our latest newsletter came out in December and may also be worth a visit.

More generally, I would like to wish you all a successful and interesting 2015 in which we can all follow our common interest in European politics, economics and societies and especially in the EU’s neighbourhood.

Uncategorized

Time for a different approach to enlargement: can accession in the Western Balkans be given a new impulse for change?

The Western Balkans accession process is getting some new energy and commitment these days, but not from the ‘usual suspects’ responsible for enlargement negotiations and reforms. A group of academics and analysts from the region and further afield in Europe, united in the platform entitled ‘Balkans in Europe Policy Advisory Group’ have produced a new policy paper, containing an analysis of the state of play of enlargement talks with the Western Balkans candidate and aspirant EU members.

The paper is good news: but not because the analysis they present in it gives us much cause for optimism. Just the opposite: they present a harsh picture of rent seeking elites that, despite paying lip service to the twin objectives of reform and EU membership, still use ethno-nationalist rhetoric to mobilise eletorates and preserve their own political power. The authors are no more optimistic about the European Union, which in its turn, according to them, is playing a game of ‘conditionality stretching’ that, by making conditions for moving to the next stage of accession negotiations ever more elaborate, reinforces the feeling of stagnation and backsliding in the Western Balkans accession process. EU elites, as the paper suggests, are preoccupied with EU’s own crisis and the consequences of the financial and economic crisis make immigration and free movement questions especially sensitive. And still despite this bleak picture which any scholar and commentator working in the region would recognize, the paper is good news because its pro-active stand, its willingness to name obstacles and to propose scenarios for moving forward, represent much of the independent drive that is needed to make enlargement a success against the odds.

In the MAXCAP project and in various other research networks and policy analysis centers, scholars and analysts are still trying to evaluate the Eastern enlargement and highlight its lessons. Yet it would not be premature to say that the lessons of enlargement in the past (especially the 2004-2007) rounds teach us that the process only gets a positive dynamic if there are reform minded elites of some kind who persist of pushing it forward. Testimonials of participants in the Eastern enlargement – negotiators, key policy makers – suggest that there were many points where the European Union’s leaders mistrusted accession candidates and were reluctant to allow them to move to the next stage, yet commitment to the goal of joining the EU by reformist politicians went a long way to overcome obstacles and initiate reforms. So even though the Eastern enlargement – consisting of the 2004 and 2007 rounds and Croatia in 2013 – started in a much more favourable geopolitical context than the current Western Balkans process, it also had its bottlenecks and setbacks and moments when it seemed it was going nowhere. The efforts of all kinds of people and organizations – from the negotiators that played such an important role in this process to working groups in ministries, to NGOs, businesses in the EU and in the candidate states, and not least, citizens were needed to make that enlargement happen.

Today we are much more fixated on policy conditionality and what the EU can do to stretch out the process even further so that candidates may be pushed to reform. But being stuck on a specific condition or a bilateral issue that has become so fossilized it is impossible to resolve – makes this extensive conditionality part of the vicious circle of enlargement. Where in the past it was about pushing a government in the direction of reforms, nowadays it appears almost that EU governments insist on more and more conditionality as a way to channel their mistrust in future enlargements. Processwise, conditions become institutionalized when they have played a role in negotiations with one country and then past conditions have become a part of the enlargement method. Between all these conditions and the politics of setting them, comparison between countries becomes a lost cause. In the absence of a common push from the EU side, bilateral problems dominate the process.

So in this bleak moment the Balkans in Europe Policy group offers four scenarios for the future of the accession process in the Western Balkans: 1/ business as usual, 2/following Turkey’s path and alienation from the EU 3/ abandoning enlargement and new unpredictability in the Western Balkans and 4/ the Balkans Big bang. The authors argue that creating conditions for a Balkan big bang, their preferred scenario, should not be impossible even in today’s unfavourable EU context. Fewer conditions, posed after talks have started and not prior to their start and more transparent competition between the aspiring and candidate states may be the way to reinvigorate the process. Despite the criticism for conditionality, in my view such a change would require a shift in the member states’ approach and not so much the Commission’s. What is clear is that the current approach to enlargement – as the paper’s authors call it ‘business as usual’ – is not leading to much progress in reforms that would make the countries of the Western Balkans more democratic and prosperous or better neighbours for the EU. Time to try something else?